Kürdolog eğitimi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu sene hayatımıza soktuğu 4+4+4 sistemi ile birlikte seçmeli dersler arasında Kürtçe de katılmıştı. Yeni bir ders olan Kürtçe’de ...