Kurumsal Temsil Ve Protokol Kuralları Eğitimi

Öğrencilerin kendini ifade edebilmesi, sahip oldukları konumun farkında olmaları, bağlı oldukları kurumu temsil edebilmeleri için genel konular hakkında eğitim verildi. Gaziantep ...