Suriyelilere sınavsız üniversite

Ülkelerinde yaşanmakta olan olaylar dolayısıyla ülkemize sığınmış olan Suriyeli mültecilere bu vakte kadar fazlasıyla iyilik yapıldı, ayrıcalık tanındı ve bunlara ...