4 yıllık üniversite lisans bölümlere 2 yıla düşürülüyor

Yeni tasarlanan YÖK taslağıyla birlikte ilk ve orta dereceli okulların ardından üniversitelerde de kökten bir değişim gerçekleşiyor. Henüz tam hali yayımlanmayan taslakta ...