19. Milli Eğitim Şurasında alınan kararlar

meb

19 milli eğitim şurasında alınan kararlar, Geride bıraktığımız günlerde tamamen sona eren 19. Milli Eğitim Şurasından detaylı bilgiler sonunda resmi olarak açıklandı. Daha önce bilgiler tek tek aktarılmıştı bizlere ve neredeyse alınan tüm kararlar da kamuoyu tarafından çok tartışılmıştı; özellikle Osmanlıca dersinin getirilmesi ve turizm liselerinde alkollü içki yapımının yasaklanması ilgi çekici konulardı. Şimdi ise şura sonucunda alınan tüm kararlar açıklandı, görüyoruz ki 179 tane tavsiye kararı alınmış. Bunun yanı sıra şuraya 600’e yakın yetkili kişinin katıldığını da vermiş olduğumuz bilgiler arasına ekleyelim.

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖNERİLERİ

1. Programın oyun temelli olması
2. Programda değerler eğitimine yer verilmesi
3. Okul öncesinden itibaren yetenek gelişiminin izlenmesi
4. Okul öncesi ve ilkokulda kullanılan eğitim aracı metinlerinde kendi kültürümüze ait literatüre (masal, hikâye, fabl, şiir vb.) yer verilmesi
5. Okul öncesi eğitimde, öğretim programlarının çocukların özgüven becerilerini ve birey olma bilincini geliştirmeye dönük olması
6. Öğretim programlarında yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik kazanımlara yer verilmesi
7. Okul öncesi eğitimde uygun enstrümanlarla Türk müziği çalışmalarına yer verilmesi
8. Düzeylerine uygun spor etiklerine yer verilmesi
9. Türkçenin doğru bir şekilde kazandırılması
10. Okul öncesi eğitimde tekli öğretime geçilmesi

İLKOKUL İÇİN YAPILAN ÖNERİLER

1. İlkokullarda tekli öğretime geçilmesi
2. İlkokullarda haftalık ders saatinin 30 ders saati olması (25 saati zorunlu, 5 saati serbest etkinlikler olarak yürütülmesi). Serbest etkinlik saatlerinin veli-öğrenci talepleri de dikkate alınarak okul idaresince belirlenmesi
3. Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinin haftada en az 2´şer ders saati olması
4. 5 saatlik Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin 2 saatinin beden eğitimine ayrılması
5. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konulması
İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için hazırlanacak olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programlarında da çoğulcu anlayışa yer verilmesi
6. Gerekli yasal düzenleme yapılarak, Trafik Güvenliği ve İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi derslerinin haftalık ders çizelgesinden kaldırılması; Trafik Güvenliği dersi konularının Hayat Bilgisi dersi içinde; İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi konularının da Sosyal Bilgiler dersinde verilmesi.
7. İlkokulda okuma kültürünün kazandırılmasına yönelik etkinliklerin yapılması
8. “Fen Bilimleri” dersinin adının “Fen Bilgisi” olarak değiştirilmesi ve Fen Bilgisi dersi ile Sosyal Bilgiler derslerinin ilkokul 4. sınıftan itibaren programa eşit bir şekilde dağıtılması
9. Taşımalı eğitim yapan ilkokullarda 30, ortaokullarda 35 saat ders olduğundan servis ve güvenlik sorunu çıkmaktadır. Bu nedenle dersleri erken biten ilkokul öğrencileri için etüt saatinin konulması
10. İlkokullardaki Serbest Etkinlikler için bir uygulama kılavuzu hazırlanması

ORTAOKUL İÇİN YAPILAN ÖNERİLER

1. Ortaokullarda tekli öğretime geçilmesi
2. Bütün ortaokullarda haftalık ders saatinin en fazla 30 ders saati olması
(Zorunlu ders saati sayısının 25, seçmeli ders saati sayısının 5 olması)
3. Ortaokullarda Türk Musikisi makamsal sisteminin bir Türk Halk Müziği sazıyla öğretilerek verilmesi
4. Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinden birinin seçilerek haftada 2 ders saati olarak verilmesi
5. İlkokulda verilen Oyun ve Fizikî Etkinlikler dersi ile ortaokulda verilen Beden Eğitimi ve Spor derslerinin isminin ´Beden Eğitimi ve Oyun´ olarak değiştirilmesi
6. Ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için ara verme süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi
7. Değerler eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde sarmallık anlayışla yer verilmesi
8. Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda birer saat rehberlik dersinin konulması
9. Seçmeli ders modülünde yer alan fen bilimleri ve matematik modülünün ikiye ayrılması,
Fen bilimleri modülüne fen bilimlerine giriş adında bir dersin konulması; sosyal bilimler modülü içerisine de sosyal bilimlere giriş adında bir dersin konulması
10. Ortaokullarda okutulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi programının gözden geçirilerek güncel anlayışlar ve yöntemler doğrultusunda yeniden yazılması

LİSE İÇİN YAPILAN ÖNERİLER

1. Öğrencinin bir haftada aldığı toplam ders sayısının çeşit olarak azaltılması amacıyla derslerin bir kısmının dönemlik olarak uygulanmasına imkân verilmesi
2. Dil ve Anlatım dersi ile Türk Edebiyatı derslerinin birleştirilerek Türk Dili ve Edebiyatı şeklinde adlandırılması
3. Gerekli yasal düzenlemeler yapılmak sureti ile ´Sağlık Bilgisi´ dersi ile ´Trafik ve İlk Yardım´ derslerinin kaldırılarak içeriklerinin ilgili derslere dağıtılması
4. Bütün ortaöğretim kurumlarında haftalık ders saatlerinin azaltılması
5. Özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik bir yönetmeliğin hazırlanması ve anaokulundan itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir öğretim programının yapılması
6. Osmanlı Türkçesi dersinin sosyal bilimler lisesinde olduğu gibi, Anadolu imam hatip lisesinde de zorun ders olarak, diğer ortaöğretim kurumlarında ise seçmeli ders olarak okutulması
7. Bilim ve Medeniyet tarihimizde öne çıkan düşünür ve bilim insanlarının çalışma ve eserlerine ilkokul, ortaokul ve lise öğretim programlarında yer verilmesi
8. Bütün ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar dersi çatısı altında geleneksel sanatlarımız olan Hat, Ebru, Tezhip ve Minyatür öğretim programlarının da uygulanmasına imkân verilmesi
9. Güzel sanatlar liselerinin programlarında Türk müziğinin makamsal sistemi ve çalgıları ile geleneksel sanatlara (Hat, Ebru, Tezhip ve Minyatür) yer verilmesi
10. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden “Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama” dersinin kaldırılması; Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 10. sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarının kaldırılması
11. Ortaöğretimin bütün sınıflarında seçmeli fizik, kimya ve biyoloji dersleriyle ilgili uygulamalara haftalık ders çizelgelerinde yer verilmesi
12. Liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 2 saate çıkarılması
13. Ortaöğretim kurumlarında öğretim programlarının okul türleri arasında yatay ve dikey geçiş, sınıf atlama ve normal öğrenim süresinden önce mezun olma fırsatlarına yer verecek şekilde düzenlenmesi
14. Liselerde okutulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi programının gözden geçirilerek güncel anlayışlar ve yöntemler doğrultusunda yeniden yazılması
15. Kutlu Doğum Haftası, Muharrem Ayı ve Aşure Gününün Belirli Gün ve Haftalar kapsamına alınması
16. İmam hatip liselerine seçmeli Farsça dersinin konulması
17. Serbest etkinlikler dersinin haftada bir saatinin okulun bulunduğu ili tanıtacak şekilde bir ders olarak işlenmesi.

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle