Çocuklarda Ekoloji Eğitimi

Artan kentleşme ve doğadan kopuş nedeniyle özellikle büyük kentlerde yaşayan çocuklar için ekoloji eğitimi gittikçe daha büyük bir ihtiyaç haline dönüşmektedir. Bugün çevre sorunlarının da gittikçe artmasıyla birlikte birçok okul ekoloji derslerini müfredatları içine almaya başlamaktadır.

Ekoloji dersleri veren okullar bu dersleri yalnızca teorik bir eğitim düzleminden çıkartarak, çocukların görerek dokunarak hissederek ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu amaçla okul bahçelerinde küçük bahçeler ve seralar oluşturarak ya da çocukları doğa yürüyüşlerine götürerek bu eğitimler yürütülmektedir.

Çocuklarda Ekoloji Eğitiminin Amacı Nedir?

Ekoloji eğitimlerinin temel amacı öğrencilerin çevreye duyarlı ve doğayla uyumlu bir şekilde yaşayabilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla ekoloji dersleri artık anasınıflarında başlamaktadır. Doğanın yaşam döngüsü, ekosistemin işleyişi, çevreye saygılı ve duyarlı bireyler olmanın öğretildiği dersler ayrıca çocuklarda dengeli beslenme eğitimine bile katkıda bulunmaktadır.

Temel ekoloji kavramlarını öğrenen çocuklar ayrıca, toprağın nasıl işlendiğini ve toprağın yaşama neler kattığını öğrenmektedir. Anasınıfı sürecinin ardından devam eden ekoloji derslerinde çocuklar onarıcı tarım ve permakültür hakkında da fikir sahibi olmaya başlarlar. Doğada hiçbir şeyin çöp olmadığını, her şeyin geri dönüştürülebildiğini bir hayat felsefesi haline getirebilirler. Çevre ile ilgili yaşanan sorunlardan haberdar olan çocukların yaşayacakları evrene sahip çıkmaları aynı zamanda kendi yaşamlarına sahip çıkmaları anlamına gelmektedir. Bu nedenle olumlu gelişmeler olsa da ekoloji derslerinin tüm okulların müfredatlarına hızla girmesi aynı zamanda yaşamsal bir aciliyettir.

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle