Eczacılığa uzmanlık geliyor

ecza

eczacılığa uzmanlık geliyor, Geride bıraktığımız gün Necdet Ünüvar başkanlığında toplanmış olan komisyon, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında yeni kararların altına imza attılar. Alınan kararlar doğrultusunda aynı tıpta ve doktorlukta olduğu gibi, eczacılıkta da uzmanlık unvanı geliyor. Bu uzmanlık unvanını elde etmek için kişilerin Sağlık Bakanlığı, Türk eğitim kurumları tarafından ortak olarak kabul edilen belli dönemlerden geçmesi gerekirken unvanın yabancı ülkelerde alınmış eğitimlerin de geçerliliği için uğraşılacak. Gelen bilgilere göre “klinik eczacılık” ve “fitofarmasi (bitkisel ilaçlar)” gibi dallarda 3 senelik bir eğitim dönemi bulunacakken bu eğitim süresi Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu tarafında üçte bire de düşürülebilir.

Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak, uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını belirlemek, uzman eczacıların görev ve yetkilerini belirlemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve ilmi değerlendirilmesini yapacak olan eğitim kurumlarının belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine ilişkin esasları belirlemek, uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü konusunda görüşler vermek ve uzmanların mesleki ve teknik gelişmeleri takip etmelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalarda bulunmak ile görevli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı ile Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulu’nun eğitim kurumlarından seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) seçeceği bir üyeden müteşekkil ve Bakanlığın sürekli kurulu olan “Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu” oluşturulacak. Kurul tarafından belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık Bakanı’nın onayı ile yürürlüğe girecek.

Kurula Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunmaları şartı aranacak. Üyelerin görev süreleri üç yıl olacak, ancak süresi bitenler tekrar seçilebilecek. Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanacak.

Tıpta uzmanlık uygulaması, eczacılıkta da geçerli olacak.

“Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu” nun ilk teşkilinde, Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en az 3 yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunma şartı aranmayacak. Ancak seçilecek üyelerin, eczacılık alanında profesör veya doçent olmaları şartı aranacak. TEB’in Başkanlık Divanı’ndan bir üye seçmesi durumunda uzman olma şartı aranmayacak.

Uzman klinik eczacı istihdamı zorunluluğu, 1 Ocak 2023’te başlayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarıyla bitirenlere, talepleri halinde uzmanlık belgesi verilecek.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Kurumları ve Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’da da değişiklik yapılarak; pratisyen tabip ve diş hekimlerine tanınan haklardan uzman eczacılar da yararlanacak.

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle