İLDEK 2014

ildek

ildek 2014, Her sene geleneksel olarak düzenlenmekte olan İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütüme Kurulu (İLDEK), bu sene 22. kez gerçekleştirilecek. Kurulun toplantı yeri olarak bu sefer Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İletişim Fakültesi gösterilirken tarihler de 5 ve 7 Haziran arası olacak. Gelen bilgilere göre toplantıya Türkiye’de 35, Kırgizastan’dan ise 5 dekan katılım katılım gösterecek. Toplantının konusu olarak Stratejik İletişim Yönetimi belirlenirken, akademisyenlerin sayısı da 60’ı bulacak.

İLETİŞİMİN KALBİ MANAS’TA ATACAK

İLDEK toplantısına ve sempozyuma Türkiye’nin yanı sıra Kırgızistan’daki üniversitelerden, Kazakistan ve Rusya’dan akademisyenler de katılacak.

Sempozyumda “stratejik iletişim yönetimi” konusundan başka Sovyet dönemi gazetecilerinin katılacağı” Kırgızistan Basınının Dünü Bugünü” ve “İletişim Felsefesi” konularında iki ayrı özel oturum da yapılacak.

Kırgızistan Türkiye Manas üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKKURT toplantı ve sempozyumla ilgili şu bilgileri verdi:

“ Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplantının ana konusu, iletişim fakültelerinin eğitim-öğretim kalitesini arttırmak hedefine yönelik olacaktır. Ayrıca akreditasyon ve iletişim fakültesi mezunlarının istihdamı konuları da dekanlar toplantısının gündeminde olacak. Toplantıya Türkiye’deki iletişim fakültelerinden 35 dekanın yanı sıra Kırgızistan’da iletişim eğitimi veren fakültelerin dekanları da katılacak. Dekanlar toplantısıyla eş zamanlı olarak ‘Stratejik İletişim Yönetimi’ konulu 3. Uluslararası İletişim Sempozyumu’nu gerçekleştiriyoruz. Sempozyum için neden ‘Stratejik İletişim Yönetimi’ konusu seçilmiştir? Her şeyden önce küreselleşme sürecinde enformasyon ve iletişimi stratejik olarak yönetebilmenin hayati önemini artık biliyoruz. Dolayısıyla bu sempozyum kapsamında, belli bir amaca yönelik olarak; bu amaç ister halkla ilişkiler, reklam, propaganda, ikna, haber ve bilgilendirme olsun, isterse de sanat ve eğlendirme olsun, hedefe ulaşmak için planlanan iletişim faaliyetlerinin, özellikle de mesaj dizaynı ve medya planlaması boyutları ele alınacaktır. Bu amaç etrafında şekillenecek sempozyumun, başta Kırgızistan ve Türkiye olmak üzere akademik ve sektörel gelişime ve bu yöndeki bilgi havuzuna katkı sağlayacağı inancındayım.”

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle