YKS Sonuç Verilerine Göre Öğrenciler Geçen Seneye Nazaran Daha Başarılı

YKS sınavı, her 12 sınıf lise öğrencisinin ve mezunların da üniversiteye girmek için girdikleri sınavdır. Ancak gelişen ve değişen müfredat gereği her yıl öğrencilerim genel başarısı aynı ölçüde olmayabiliyor. Yapılan istatistikler sonucu bu yıl YKS sınavına giren öğrencilerin genel başarı durumu, puan ve net sayısı, geçtiğimiz seneye göre çok daha iyi.

Öğrencilerin Ortalama Cevapları

Türkçe dersi gene en başarılı dersler arasında. Öğrencilerin testlere vermiş olduğu cevaplar ve ortalama netler geçen seneye nazaran %25 daha yüksek. Bu da testin seviyesini de belli ediyor. Matematikte sıfır çeken binlerce öğrenci olsa da geçen seneye oranla matematik netlerinin %7 daha fazla arttığı apaçık görülüyor. Sayısal alanda geçen seneyle hemen hemen aynı net ortalamasına sahip öğrencilerin sözel testi ise %6’lık bir yükselme ile karşımıza çıkıyor.

Cinsiyet Bazlı Puan Skalaları

YKS sınavı istatistiklerinde, erkek öğrencilerde ortalama %29 kadın öğrencilerde ise ortalama %21 oranında öğrenci barajı geçemedi. Genel olarak kadın öğrenci başarısı erkek öğrenci başarısından daha yüksek.

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle