Atatürk ilke ve inkılapları kaldırıldı

MEB’in yeni aldığı karar göre artık okullarda Atatürk İlke ve İnkılapları dersi olmayacak. Öğrenciler ve veliler tarafından büyük eleştiriye neden olan bu karar için devlet tarafından bir açıklama yapılmadı. Ayrıca kitapların arkalarında bulunan Türkiye haritaları da kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında şöyle bir açıklamada bulundu : “Ders kitapları, ‘Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek’ hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanır”

İşin kısası; şeriat yakında.

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle