Burs için yabancılara yüzde 3 kontenjyan

Burs için yabancılara yüzde 3 kontenjyan, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğine göre, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının yüzde 3’ü kadar kontenjan ayrılarak burs verilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği, Resim Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, mazbut vakıfların gelirlerinden, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmek üzere ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlenecek ve üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere mazbut vakıfların gelirlerinden verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsayacak.

Yönetmeliğe göre, sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, ek süre öğrenim gören öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler, Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere burs verilmeyecek. Ancak, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının yüzde 3’ü kadar kontenjan ayrılarak burs verilecek.

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle