Ek Ödemelerde Akademisyen ve Öğretmen Yok!

Devlet Memurlarının bazı mali haklarına ilişkin düzenleme yapılması; 6.4.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 11.10.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 666 Sayılı “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurlarının önemli bir kısmına verilmekte olan ek ödemeler kaldırılarak yeni bir ödeme şekli belirlenmiştir. Ancak yeni ek ödeme kararnamesinde Üniversitelerdeki akademisyenler profesöründen araştırma görevlisine kadar tamamı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bütün öğretmenler dışlanmıştır. YÖK Başkanı başta olmak üzere, kabinedeki bütün akademisyen kökenli Bakanlar ve özellikle Milli Eğitim Bakanının başka işleri olduğu için kamu çalışanlarının en büyük kitlesini oluşturan Eğitim Çalışanlarını unutmuşlardır. Doğrudur, YÖK Başkanı 2014 yılından itibaren Doçentlik Sınavı başvurusunda prensip olarak, sadece “İngilizce” nin kabul edilmesi kararının alt yapısını hazırlamakla meşgul olmalı. Milli Eğitim Bakanı da yeni çıkarılan Teşkilat Yasasının eksiklerini tamamlamakla meşgul. Bakanlar da Devlet Memurlarının iş güvencesini kaldırmak için harıl harıl çalışıyor olmalı. Ya Rabbim ne günlere kaldık.

Türkiye Kamu Sen olarak, Kamu Görevlilerinin Ek Ödeme Oranlarını Düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname üzerinde bir çalışma yaparak kimin ne kadar ek ödeme alacağını ve ek ödeme farklarını hesapladık. Buna göre yapılan düzenlemenin büyük ölçüde üst düzey yöneticilerin ücretlerinde bir artış getireceği görüldü. Eşit İşe Eşit Ücret dedikleri bu olmalı.

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen

İstanbul İl Başkanı

No comments.

Yorum Ekle