KPSS 2014 kılavuzu

kpss

kpss 2014 kılavuzu, Memur olmak isteyenler için senenin en önemli anlarından biri daha geldi: KPSS zamanı. Daha önceki yazılarımızda sizlere KPSS’ye girmeden nasıl devlet altında memur olabileceğinizi anlatmıştık, şimdi ise KPSS 2014 kılavuzunu sunuyoruz. Aşağıda ilk olarak kılavuzun küçük bir bölümünüzü sizlerle buluşturduk. Bunun yanı sıra vermiş olduğumuz linke tıklayarak kılavuzun tamamına ulaşabilir, tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Bu arada 2014 KPSS başvurularının 14 Mayıs’ta sona ereceğini de vermiş olduğumuz bilgiler arasına ekleyelim.

KPSS 2014 KILAVUZU

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU

• Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb.
işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Sınava başvuru işleminizi kılavuzda
belirtildiği şekilde tamamlayarak aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edininiz
ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

• Başvuru bilgilerinizi, sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol
ediniz.

Bu Kılavuz, “Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri
uyarınca hazırlanmıştır. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş
sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının İnternet sayfasında yapılacaktır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara
tebliğ hükmündedir.

BAŞVURU SÜRESİ : 5-14 Mayıs 2014
SINAV TARİHİ : 5-6 Temmuz 2014
SINAV SAATİ : Sabah oturumları 09.30,
Öğleden sonra oturumları 14.00
KPSS SINAV ÜCRETİ : Sadece Cumartesi Sabah oturumuna girecek adaylar 40,00 TL;
(Her oturum için 40 TL Cumartesi Sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de
ücret yatırılacaktır.) girecek adaylar 80,00 TL;
Cumartesi Sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek
adaylar 120,00 TL;
tüm oturumlara girecek adaylar 160,00 TL.
ÖABT TARİHİ, SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 20 Temmuz 2014, 09.30, 40,00 TL
(ÖABT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Cumartesi Sabah (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS
Cumartesi Öğleden Sonra (Eğitim Bilimleri) oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az
120,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.)
DHBT TARİHİ, SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 18 Ekim 2014, 09.30, 40,00 TL
(DHBT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Cumartesi Sabah (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumuna
da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 80,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.)

DİKKAT ! Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb.
nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet
sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin İnternet
sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu veya
tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya
sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret
yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez.
Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan
adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı
organları kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ilgili kurumlarca belirlenir ve ilgili
kurum tarafından kamuoyuna duyurulur. Sınavlarla ilgili olarak ÖSYM tarafından alınan yeni kararlar ve gerekli görülen
değişikliklere ilişkin bilgiler de ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin
İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle