Meslek lisesi mezunları 16 yaşında işe başlıyacak

Meslek lisesi mezunları 16 yaşında işe başlıyacak, Mesleki eğitim okullarından mezun olan, meslek sahibi, 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilecek.

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma esaslarını düzenleyen maddeye ek yapıldı. Buna göre, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan, meslek sahibi, 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilecek.

Yönetmeliğin ekleri, çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işleri, genç işçilerin çalışmasına izin verilen işleri ve 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işleri düzenliyor. Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle