Ortaokul ders saati düşürüldü

ortaokul

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTK) ortak çalışmasıyla yürütülen bir proje sonucunda ortaokul derslerinde değişikliklere gidildi. Artık ortaokul ders saati 35, yani günlük ders saatti 6’dan 7’ye çıkarıldı. Böyle radikal bir karar geçtiğimiz sene liseler için alınmıştı. Sabahçı – öğlenci uygulaması olan liselerde sabah dersi saati 7 saate çıkarılmıştı, öğleden sonraki derslerle birlikte yine 12’ye tamamlanıyordu. Ayrıca İngilizce dersi saatinde de düzenleme var. Normalde 2 saat olan İngilizce dersi önümüzdeki eğitim öğretim senesinden itibaren 5. ve 6. sınıflarda 3 saate çıkarılıyor.

Haftalık seçmeli ders saatinde de değişiklikler yer alıyor. 5, 6, 7, ve 8. sınıfların seçmeli ders saati 6’ya çıkarıldı. En yararlı düzenlemenin bilişim teknolojileri dersinde yapıldığını söyleyebiliriz. Seçmeli ders olarak öğretilen ders seçmeli ders sınıfından çıkarılarak zorunlu dersler arasına sokuldu ve ders saati de 2’ye çıkarıldı. Okullar günde normalde 7 saat ders verecekken isteyen okullar öğrencilerin de katılımıyla bu ders saatini 10’a kadar çıkarabilecek, tabi ki öğrenciler bu derslere zorunlu olarak katılmayacak; bir nevi seçmeli dersin bir alt dalı olacaklar.

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle