Sınavlarda polis üst aramayacak

Sınavlarda polis üst aramayacak, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde bu hafta yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin ilk kez gireceği Liselere Giriş Sınavı (LGS) için genelge yayımlayarak, sınavların sorunsuz geçmesi için alınan önlemleri belirledi. Genelgede, okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacağı ancak, sınav evrak kutularının açılması sırasında her okulda bir emniyet personelinin bulunacağı ve tutanakları imzalayacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın imzasını taşıyan ve 81 ildeki tüm okullara gönderilen 5 sayfalık genelgede, 28-29 Kasım tarihlerinde yapılacak olan LGS için il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okulların alması gereken önlemler sıralandı. Sınav öncesi, sınav uygulaması ve sınav sonrası aşamalarda güvenlik önlemlerinin alınması için emniyet görevlileri ile gerekli işbirliğinin yapılacağı belirtilen genelgede, “Sınav evrakının saklanacağı saklama odalarının güvenliğinin sağlanmasında emniyet müdürlükleri ile işbirliği yapılarak evrakın bulunduğu süre boyunca saklama odasının bulunduğu binanın çevresi, girişleri ve kapısının kontrol altında tutulması nöbet uygulaması yapılarak sağlanacaktır. Sınav evrakının saklama merkezlerinden sınav yapılacak okullara sevkiyatı ve geri dönüşü esnasında kuryelerle birlikte emniyet görevlilerinin de bulunması sağlanacaktır” denildi.

Öğretmenler kendi branşındaki yazılıya girmeyecek

Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenlerin kendi okulları haricinde görevlendirilmelerini ve görevlendirilen öğretmenlerin branşlarının yazılısı yapılan derslerle aynı olmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilen genelgede, “Aynı bina ve aynı bahçede eğitim veren okullarda yapılacak ortak sınav uygulamasında öğrencilerin sınavda dikkatlerinin dağılmaması ve sınavın sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktır. Her bir ders sınavı için sınav salonlarına 20’şer öğrenci yerleştirilmiş olup, öğrencilerin sıralara tek tek oturtulması gerekmektedir. Ancak, sınav salonlarında 20’şer sıranın sığmadığı özel yada devlet okullarının olduğu belirtilmektedir. Bu okulların sınavdan önce tespit edilip bu tür okullar için bir salonda sınava girecek öğrenciler için 2 salon planlamasının yapılması ve yeni planlamaya göre yeteri kadar öğretmenin görevlendirilmesi sağlanacaktır” denildi.

Bakanlık genelgesinde, okul müdürlüklerinin alması gereken önlemlerde sıralanırken, öğrencilerin yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları bulundurmamalarının sağlanması istenildi. Sınav yapılacak olan salonun duvarlarında eğitime yardımcı materyal bulunan okullardan sınav günlerinde bu materyallerin üzerinin kapatılmasını istenilen genelgede, şöyle denildi:

“Öğrenci velilerinin ve görevli olmayan kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir. Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk etmeyeceklerdir. İlk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavı tamamlayan isteyen öğrenci çıkabilecektir. Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır, ancak sınav evrak kutularının açılması sırasında her okulda bir emniyet personeli bulunacaktır. Bina sınav komisyonunun kutu açma ve kapama işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisi de bu tutanakları imzalayacaktır. Soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir, sınav tamamlandıktan sonraki Pazartesi gününden itibaren soru kitapçığı isteyen öğrencilere verilecektir.”

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle