Üniversite Öğrencileri İşssizlik Korkusu Yaşıyor

Üniversite Öğrencileri İşssizlik Korkusu Yaşıyor, BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Pekkaya ile araştırma görevlisi Nurdan Çolak, ‘Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin belirlenmesi’ konulu araştırma yaptı. Üniversitede eğitim gören 488 öğrenci arasında yapılan çalışma, uluslararası bilimsel bir dergide yayınlandı. Araştırmada, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş ve meslek seçerken nelere dikkat ettiği ve nelere öncelik verdiği belirlenmeye çalışıldı.

Araştırmada, öğrencilerin yüzde 24’ünün üniversite sonrası iş seçiminde istikrarlı bir şekilde çalışabilmek için iş güvencesi, yüzde 21’inin emekliliklerini de düşünerek alacakları ücret, yüzde 20’sinin ise kariyer imkanına önem verdikleri ortaya çıktı. Çalışmaya katılan öğrencilerin kariyerden önce iş güvencesi ve kazanca önem vermesi dikkat çekti. Ankete katılan diğer öğrencilerin ise bağımsızlık, haftalık çalışma saatleri, işteki esneklik, eşin mesleği, ailenin düşüncesi, lisans ortalaması, lisans hocasının etkisi gibi konuları gözönünde bulundurarak meslek seçtiği belirlendi.

Çalışmada, öğrencilerin iş seçerken ailelerinin gelir durumuna göre hareket ettikleri de saptandı. Ailesinin geliri 2 bin 500 lira ve üstü olan öğrencilerin kariyere verdiği önemin, geliri bin 500 ve 2 bin 500 lira arasında olanlara göre yüzde 15, geliri bin 500 ve altı olanlara göre ise yüzde 38 daha fazla olduğu saptandı.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Pekkaya, araştırmada erkeklerin kazanca, kızların ise iş güvencesine daha çok önem verdiğinin de belirlendiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Pekkaya, Türkiye’de yaşanan krizler ve işsizlik korkusunun üniversite eğitim gören gençlerin meslek seçmelerindeki kriterlerini belirlemede önemli bir etken olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Pekkaya, şöyle konuştu:
“Bu çalışma, işteki istikrarın ve iş güvencesinin yüksek olduğu işleri tercih etme eğiliminin ağır bastığını onaylıyor. Yani işsizlik korkusunu destekleyen sonuçlar elde ettik. Öğrenciler meslek seçerken emeklilik programı ve maaş durumlarını da çok önemi bir etken olarak görüyorlar. Kariyer ise bunlardan sonra geliyor.”

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle