YGS – LYS yerine TEOG modeli geliyor!

ygs_lys

Geride bıraktığımız gün Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ak Parti’nin 2015 seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesini Ankara’da kamuoyu ile paylaşmıştı. Beyannamede özellikle eğitim konusunu üzerinde fazlasıyla durulduğu dikkatlerden kaçmadı ve üniversiteye giriş sisteminin değişeceği yönünde mesajlar da verildi. En çok dikkat çeken detay liselerin son iki sınıfının yüksek öğretime hazırlığa dahil edileceği olurken YGS ve LYS yerine de TEOG tarzı bir sistem getirilecek. Seçim bildirgesinde yer alan bir başka detay ise anasınıfları da dahil tüm okulların tam günlük sisteme geçirilmesi.

LİSELERE “YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ” SINIFI
AKP Bildirgesinde, her türdeki lisede, 11’inci ve 12’inci sınıfların, öğrencinin devam etmek istediği yükseköğretim programına geçiş için hazırlık yapmasını sağlayacak veya bir mesleğe hazırlayacak derslerden oluşan modüller halinde düzenleneceği yer aldı.
ÜNİVERSİTE SINAVLARI DEĞİŞİYOR
Bildirgede, lisedelerdeki bu yeni sisteme bağlı olarak, üniversite sınavının da değişeceğinin ipucu verildi. Bildirgede, “Üniversite giriş sistemini gözden geçirecek, öğrencilerimizin gerçek performansını dikkate alan ve sınav stresini en aza indirecek bir yaklaşımla tekrar formüle edeceğiz” denildi. Böylece, üniversitelerde de, liselere geçiş sınavında (teog) olduğu gibi, çoklu sınav sistemi getirilecek.
TÜM ÖĞRETMENLERE ALAN SINAVI GELİYOR
Bildirgede, KPSS’de bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapılacağı vaadi de yer aldı. Daha önce sadece 16 alanda, alan sınavı yapılıyordu. Bu sayı, 109 alanın tümüne yaygınlaştırılacak. Böylece öğretmenler atanmak için kendi alanı dışında sınava girmeyecek.
EĞİTİME “KALİTE ENDEKSİ GELİYOR
Bildirgede, ‘Eğitim Kalite Endeksi’ hazırlanacağı, bu endeks aracılığıyla sınıf, okul türü, ilçe, il ve bölgeler düzeyinde Türkiye’nin eğitim kalitesi haritasının ortaya çıkarılacağı ifade edildi.
Bu harita aracılığıyla, Türkiye’deki okul türleri ve bölgeler arasındaki “başarı farklılıklarının” azaltılması planlanıyor.
ULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK
Öğretmen eğitimi konusunda, “ulusal öğretmen strateji belgesi” hazırlanması öngörülüyor.
“ATANAMAYAN ÖĞRETMEN” OLMASIN DİYE…
Bildirgede, ileride atanamayan öğretmen sıkıntısının yaşanmaması için, yeni önlemler alınacağı da vaadedilerek, “Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştirilen yükseköğretim kurumlarının ve formasyon programlarının öğrenci kontenjanlarını, öğretmen ihtiyaç analiz ve projeksiyonlarını dikkate alarak belirleyeceğiz” ifadesi yer aldı.
OKUL BÜTÇELERİ, İLÇELERE DEĞİL, DOĞRUDAN OKULA VERİLECEK
Mevcut sistemde, okulların bütçeleri ilçelere veriliyor, buradan okullara dağıtılıyordu.  AKP bildirgesinde, bu sistemden vazgeçileceği, bütçenin, öğrenci sayısı da göz önöne alınarak, doğrudan okula verileceği vaat ediliyor. Bildirgede bu durum, “İlk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik çalışmalar yapacağız” ifadesi ile açıklanıyor.
“TAM GÜN EĞİTİM” HEDEFİ
AKP bildirgesinde, okul öncesi dahil, okullarda ikili öğretime son verilmesi, tam güne geçilmesi hedefi de yer aldı.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TEŞVİK
Bildirgede, erişim imkanına sahip olmayan aileler için, çocuklarının okul öncesi eğitimteşviki de bildirgede yer aldı.
YÖK YASASI DEĞİŞİYOR
Bildirgede, YÖK yasasının da değişeceği,  “üniversite özerkliğini odağına alan” yeni bir “Yükseköğretim Çerçeve Yasası” hazırlanacağı da vaat edildi.
ÜNİVERSİTELERE “KATEGORİ” 
Üniversitelere “kategori” sistemi getiriliyor. Kategoriler, “öğretim üyesi yetiştirme” ve araştırma altyapılarını dikkate alarak belirlenecek. Kategorilere göre, özerklik düzeyi de farklılaşacak. Üniversitelere bütçeleri de, kategorilerine bakılarak verilecek.
YENİ ÜNİVERSİTE KURULMASINA KRİTER GELİYOR
Yeni kurulacak  üniversite ve fakülteler için yeni kriterler geliyor. Yeni üniversite kurulmasına;
-öğrenci ve öğretim elemanı sayısı ile,
-kurulmuş bulunan fakültelerin doluluk oranlarına bakılarak karar verilecek.
ÜNİVERSİTELER İHTİSASLAŞACAK
Üniversitelerin ihtisaslaşmasının teşvik edilmesi de gündemde. Bildirgede, “Bölgesel ihtiyaçlar, kapasiteleri ile gelişim ve yetkinlik düzeyleri dikkate alarak üniversitelerin ihtisaslaşmasını destekleyeceğiz” denildi.
YABANCI ÜNİVERSİTELER, TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREBİLECEK
Oxford, Sorbonne, Cambridge, El Ezher gibi yabancı yüksek öğretim kurumlarının, Türkiye’de faaliyet göstermesinin önü açılıyor. Aynı şekilde, Türk üniversitelerinin de yurtdışında faaliyet göstermesine olanak sağlanacak.
YABANCI ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI TEŞVİK EDİLECEK
Üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için, “daha fazla yabancı öğrenci ve öğretim elemanı” teşvik edilecek.
ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA ÇİFT ANADAL YAPMA İMKANI
Yükseköğretim öğrencilerine tanınan yan dal ve çift anadal yapma imkânı, mezunlar için de getirilecek.
KAMU-ÖZEL ORTAK OKULLARI GELİYOR
Bildirgede, kamu ve özel sektörün birlikte finanse edeceği okulların önü açılacağının da işareti verilerek, “eğitimin finansmanında özel sektörün payının artırılması yönünde kamu-özel ortaklığı gibi yeni arz ve işletim modellerinin kullanılmasını sağlayacağız” denildi.

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle