YGS’de hatalı soru iddiası

ygs

ÖSYM, bu sene YGS’de çıkan soruların sadece birkaçını değil, yüzde 20’sini internet üzerinden kamuoyu ile paylaşmıştı. Sınavdaki soruları değerlendiren rehberlik uzmanları bir tane hatalı sorunun olduğunu tespit ettiler. O sorunun iki tane doğru cevaba sahip olduğunu dile getiren uzmanlar sorunun iptali için başvuruda bulundular. Bunun yanı sıra Fem Yayınları, Fen Bilimleri Dershanesi ve Uğur Hazırlık Liselerinin rehberlik uzmanları da sorular hakkında şöyle yorumlarda bulundular.

Türkçe: Soruları özensiz hazırlanmış ve gereksiz zorlukta. Dil bilgisi ile ilgili soru sayısında azalma, buna karşılık okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçen soruların sayısında artma var. Paragraf sorularının içeriği anlaşılmıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi soruları ağırlıkta. Önceki yıllarda aynı metne bağlı iki ayrı soru sorma anlayışı 2015 YGS’de artarak (3 Soru) devam etti. Soruların uzunluğu ve yorumlama becerisi işleyişi Türkçe’yi belirleyici ders konumuna getirdi.

Matematik: Matematik soruları zaman alıcı ve uzun işlemliydi. Ayrıca soru kalıpları çok uzun, bir soru bir sayfayı kaplayabiliyor. Konu dağılımında sorun yok ancak öğrencilerin zorlandığı bir test olduğu rahatlıkla söylenebilir. Müfredat dışı soru çıkmadı. Doğru okumayı ve matematiksel yorum yapmayı gerektiren işleme dayalı sorulardan oluştu. Sözelciler bu sınavda hayli zorlandılar, eşit ağırlıklı öğrenciler için zaman alıcıydı. Sayısalcılar için de matematik testinde zekâya dayalı yorum sorularında zorlandılar. Matematik sorularında ALES’e yaklaşma söz konusu. Öğrenci gözüyle bakıldığında Matematik testi, LYS tarzı bir sınav gibi algılanabilir.Geometri: Bilgiyi yorumlatan sorulardan oluşmakla birlikte önceki yıllara göre daha zor olduğu gözlendi. Ayrıca bu yıl sorularda şekiller renklendirilmiş. Öğrenciler hayli zorlandılar. 4 seçici 4 tüm öğrenciler için yapılabilir soru vardı.

Fizik: Soru dağılımı ÖSYM’ nin açıkladığı 3 soruya ve sınava giren öğrencilerden aldığımız bilgilere göre geçen yıllara paralellik gösteriyor. Beklenmedik bir soru yok. Soruların zorluk derecesi ise kolay diyebileceğimiz nitelikte ve temel bilgileri denetleyen sorular. Sadece 4 tane seçici soru vardı.

Kimya: Bir sorudaki bilgiyle diğer sorudaki bilgi birbirine yakındı. Dolayısıyla bilgiye sahip aday soruları kolaylıkla cevaplayabilecekken bilgiye sahip olmayan aday aynı bilgiden dolayı birkaç soruda zorluk yaşayabilirdi. Yeterince çalışmış bir aday için sınav rahatlıkla yapılabilecek düzeydeydi.

Biyoloji: Önceki yıllara oranla biraz daha fazla bilgiye dayalı sorulardan oluşmuş biraz daha zorlayıcı bir sınavdı. Geçmiş yıllardaki soru kalıpları ile benzer ve müfredat ile uyumlu sorular çıktı. .

Tarih: Soruların zorluk derecesi ve konu dağılımları normal. Yorum ağırlıklı sorular çoğunlukta. Ancak bilgi gerektiren sorular da var. Öğrencilerin kavram bilgisini ve analiz gücünü birleştirerek öğrendiklerini yorumlamaları hedeflendi.

Coğrafya: Sorular müfredata uygun. 9. ve 10. sınıf müfredat ağırlıklı. Sorularda tartışmalı bir durum yok. Bilgiye dayalı olarak hazırlanmış. Konu dağılımı dengeli olmuş. Sürpriz soru yok.

Felsefe: Açıklanan soru sayısı yorum yapmak için yeterli değil. Açıklanmayan soruların müfredata uygun olup olmadığını bilmek imkansız.

Öğrencilerin yorumlarına göre felsefe soruları zordu. Felsefe sorularında entelektüel bir dil kullanılmış. Genel olarak orta derece zorluğa sahip sınav. Açıklanan 35. soru, bilim felsefesinden sorulmuş. Orta zorlukta bir soru. Ancak soru kökü ile yanıtlar arasında ifade bakımından bir uyumsuzluk var. Öte yandan ‘’Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’’ sorularına alternatif olarak verilen 43.soru kolay bir soru olmakla birlikte, soru kökü (soru cümlesi) ile seçenekler arasında aynı uyumsuzluk var.

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle