İmam hatipli öğrenci sayısı

imam_hatip

imam hatipli öğrenci sayısı, İmam hatip liseleri adında küllerinden yeniden doğdu. 4+4+4 sistemine geçilmesinin ardından düz lise sistemi ortadan kalkarken liseler ya anadolu lisesi ya meslek lisesi ya da imam hatip lisesine çevrilmişti. 2001 yılında imam hatip lisesi sayısı sadece 458 idi ve bu okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı ise 71 bin 742 kişi ile sınırlıydı. Eğitim sisteminde yapılan radikal değişikliklerin ardından hem imam hatip lisesi sayısı arttı hem de bu okullardaki öğrencilerin sayısı arttı. 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde ülkemizde toplam 853 tane imam hatip lisesi yer alıyor. Bu okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı ise 474 bin 135’e kadar yükseldi; bunun neredeyse bir mucize olduğunu söyleyebiliriz.

İmam hatip liselerini tercih etmenin yolunu açan en büyük etmenlerden birisi de geçmiş senelerde imam hatip liselerine uygulanan katsayı zulmünün artık yönetmelikten kaldırılmış olması. 2012-2013 senesinde lise tercihini imam hatiplerden yana kullanan öğrenci sayısı 94 bin 467 idi. Bu sene imam hatip liselerine yerleştirilen öğrenci sayısı ise 240 bin 15 kişiye kadar yükseldi.

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle