Sınıf öğretmenleri kopyacı çıktı!

sinif_ogretmeni

sınıf öğretmenleri kopyacı çıktı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, sınıf öğretmenliği okuyan öğrencilerin üniversiteye girmeden önce sınavlarda başarılı olabilmek için en az bir kere kopya yoluna başvurduğu araştırma sonucunda açıklandı; tabi ki herkes için geçerli değil bu durum. Sınıf öğretmenlerinin yüzde 61’i böyle bir cevap verirken geriye kalan kısım söylediklerine göre hiç kopyaya teşebbüs etmemişler. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Araştırma Görevlisi Serdar Arcagök, erkek öğrencilerin ve ikinci dönem öğrencilerin daha fazla kopya çektiğinin de altını çizdi.

İLK KOPYA DENEYİMİ

Adayların yüzde 61’inin, üniversiteyi kazanmadan önceki eğitim kademelerinde kopya çektiğinin belirlendiğini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

“İlköğretim 6 ve 8’inci sınıf, daha çok kopyayla tanışılan dönem olduğu sonucuna ulaşıldı. Öğretmen adaylarının yüzde 35’i, sınav sorularının kopya çekmeye teşvik ettiğini düşünüyor. Adayların yaklaşık üçte ikisi kadın öğretim elemanlarının derslerinde, dörtte üçü ise yaşlı öğretim elemanlarının derslerinde daha çok kopya çektiğini ifade etti. Öğretmen adaylarının dörtte birinin ise kopya çeken bir öğrenci fark edildiğinde, sınav kağıdına işaret konulup sınava devam etmesinin sağlanması yönünde görüş bildirdi. Araştırmanın en önemli sonuçlarından biri de adayların yüzde 29’unun kopyayı şartların gerektirdiğini, hoşgörüyle bakılması yönünde olmasıdır. Bu ifadedeki ‘şartlar’, sınav ortamları, öğrenciler ya da öğretim elemanlarından kaynaklanabilir.”

SORULAR DÜŞÜNDÜRMELİ

Demir, sınavlarda kopya çekmenin azaltılması ya da engellenmesi için öğretim elemanlarının dikkat etmesi gerekenlere de değindi. Öğrencilerde, kopya çekmenin yanlışlığı konusunda içsel disiplin oluşturmak için onlarla konuşmak gerektiğini belirten Demir, şunları söyledi:

“Sorular, bilgiyi ölçmek yerine üst düzey düşünmeyi gerektirici özellikte olmalı. Sınav sayıları artırılmalı, böylece ortalamaya etkisi düşürülmeli. Sınav harici performansların da değerlendirmede önemli hale gelmeli, öğretirken ölçme yaklaşımının esas alınmasıyla sürecin değerlendirilmesi lazım. Sınav salonlarındaki gözetmen sayıları öğrenci sayısına göre yeterli olmalı. Sınav kağıtlarında gruplamalar yapılmalı. Artan zaman kopyaya teşvik edebileceğinden sınav süresi bir sınırlılık olarak soru sayısına göre düzenlenmeli. Gözetmenler yeni kopya çekme yöntemleri konusunda bilinçlendirilmeli, uyarılmalı. Sınav ortamlarına öğrencilerin önceden girmemelerini sağlanıp, kopya hazırlığı yapmaları engellenebilir.”

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle