Öğretmen nöbetine tepki

ogretmen_nobet

öğretmen nöbetine tepki, Bilindiği gibi artık öğretmenler de okullarda nöbet tutuyorlar. Bu durum öğretmen sendikalarının dikkatini hemen olumsuz olarak çekti. Bu kararın kanuni dayanaklar bulundurmadığını iddia eden Aktif Eğitimciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hasan Ovalı, bu durum yürütülecekse bile öğretmenlere nöbet için ücret ödenmesi gerektiğinin altını çizdi. ovalı’nın bu yöndeki isteği öğretmenlere nöbet için 6 derslik ücret verilmesi; devletin bu talebi nasıl karşılayacağı ise merak konusu.

Öğretmenlik mesleği son yıllarda hem maddi hem de manevi açıdan ciddi bir itibar kaybına uğradığını belirten Ovalı, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın hukuksuz ve mesleki esaslara aykırı uygulamalarının da bu erozyona zemin hazırladığı, hatta arttırdığı görülmektedir. Bu uygulamalardan birisi de öğretmene okullarda nöbet tutturulmasıdır. Öğretmene tutturulan nöbet ne hukuk ilkelerine, ne de öğretmenlik mesleğinin gereklerine uygun olmadığı gibi karşılığında öğretmene bir ödeme de yapılmamaktadır. Öğretmene Nöbet Tutturmak Hukuksuzdur. Hukuk sistemimizde öğretmenlerin nöbet görevlerini düzenleyen ortak yasal bir düzenleme mevcut değildir.” dedi.

“ÖĞRETMEN BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ DEĞİLDİR”

Öğretmenin güvenlik sağlamaya yönelik nöbet tutmasının mesleki açıdan uygun olmadığını savunan Ovalı, Öğretmen bir güvenlik görevlisi değildir. Hiçbir öğretmen, öğretmenlik mesleğine yönelik bilgi ve donanımın kazandırıldığı okullarda ya da programlarda, nöbet görevi ile ilgili hiçbir eğitim almamaktadır. Buna rağmen nöbet tutmaya mecbur edilen öğretmen, nöbeti süresince mesleğiyle değil güvenlik işlemleri ile uğraşmak zorunda kalmakta, hatta yaşanan olaylar nedeniyle fiziksel veya sözlü saldırılara hedef olmaktadır. Uygulama bırakın güvenlik sağlamayı, öğretmenin kendi güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Devletin güvenlik görevini de öğretmenlere yıkarak, onların olası saldırılar karşısında hedef haline getirilmesi kabul edilemez.”

“ÖĞRETMENE HAFTADA BİRDEN FAZLA NÖBET VERİLMEMELİDİR”

Öğretmenin nöbet görevi karşılığı verilmeyen ücretin bir emek sömürüsü olduğunu ve konuyla ilgili öneri getiren Hasan Ovalı, “Öncelikle açık ve net bir hukuki zemin oluşturulmalıdır. Nöbet hizmeti anaokulundan liseye kadar eğitimin her kademesini kapsayacak şekilde ortak-yasal bir zemine dayandırılmalı, uygulamadaki farklılıklara ve idarecilerin keyfi davranışlarına imkan verilmemelidir. Bir öğretmene haftada birden fazla nöbet verilmemelidir. Öğretmenler güvenlik görevlisi gibi kullanılmamalı, nöbet görevi, mesleğin gerekleriyle sınırlı olmalıdır.En değerli varlıklarımızı emanet ettiğimiz okullarda güvenliği nöbetçi öğretmenler değil, okul polisi ve özel güvenlik görevlileri sağlamalıdır. Okullarımız, başta kameralı takip olmak üzere güvenlik sistemleriyle donatılmalıdır. Öğretmen nöbetleri eğitsel boyutta yapılandırılmalı, öğretmenlerden güvenlik görevlisi hizmetleri beklenmemelidir. Nöbetçi öğretmen kapı girişinde öğretmen dövmeye gelenleri engelleyen bir polis; esrar, tiner, çakmak gazı çeken öğrencileri karşılayan bir güvenlik görevlisi; zil çaldığında “hadi çocuklar içeri” diyen bir hizmetli; boş geçen dersleri dolduran bir joker; okul idarecilerinin kendi ihtiraslarına göre istediği gibi görevlendirebileceği bir tatmin aracı değildir. Öğretmenlerin tutacağı nöbet mutlaka ücretlendirilmelidir.Bütün diğer meslek gruplarında tutulan nöbetler ‘Fazla Çalışma’ sayılıp ücretlendirilirken, öğretmenlere nöbet hizmetleri için herhangi bir ek ücret ödemesinin yapılmaması Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu nedenle, nöbet hizmeti angarya olmaktan çıkarılıp fazla mesai olarak kabul edilmeli, öğretmene nöbet tuttuğu her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmelidir. Sonuç olarak; Aktif Eğitim-Sen olarak hukuki temelden yoksun, öğretmenlik mesleğinin esaslarına aykırı, keyfi uygulanan ve karşılıksız emek sömürüsü anlamına gelen nöbet uygulamasına karşı çıkıyoruz. Bu uygulamayı bütün okullarımızda protesto ediyor, hükümeti ve MEB’i biran evvel bu konuda hukuki, hakkaniyetli, öğretmene yakışır bir düzenleme yapmaya çağırıyoruz.”

Advertisement

No comments.

Yorum Ekle